Texture

סדרה המבוססת על נוסחה חדשה המסייעת לשמירה על בריאות העור. הסדרה מבוססת על מרכיבים ביו-טכנולוגים, טבעוניים וידידותיים לשכבת הפלורה הטבעית המצויה בעור .
כל מוצרי הסדרה מבוססים על קומפלקס בלעדי למעבדות GIGI המשלב 5 חומרים פעילים ביו-טכנולוגים בפורמולה ירוקה לחיזוק ושמירה על מרקם העור.

סגור