New Age G4

הסדרה החדשה NEW AGE G4 אשר פותחה על ידי כימאים ודרמטולוגים של צוות הפיתוח של GIGI LABORATORIES מבשרת עידן חדש בתחום הדרמו קוסמוצבטיקה. פעילות הסדרה משפיעה על המיקרוביום, המחסום האפידרמלי, האפידרמיס ושכבת הדרמיס בעבודה סינרגתית
הסדרה עברה בדיקות קליניות ודרמטולוגיות במעבדותHEMILTON באירופה בהן נבדקו עומק הקמטים ,רמות הלחות ומוצקות העור
תכשירי הסדרה הפעילים מטפלים בפוטו אייג'ינג ובסימני הזדקנות כרונולוגית
21 מרכיבים פעילים מרכיבים את הקומפלקס הייחודיP.C.M™
הקומפלקס הייחודי למעבדות GIGI נרשם לאחר שעבר בדיקות דרמטולוגיות
מבנה הקומפלקס הייחודי משלב פפטידים, סרמידים, מרכיבים ביו-טכנולוגים וקומפלקס מהדור החדש, במגוון מרקמים אשר תורמים לבניית מעטפת הידרוליפידית

קראו עוד

הסדרה החדשה NEW AGE G4 אשר פותחה על ידי כימאים ודרמטולוגים של צוות הפיתוח של GIGI LABORATORIES מבשרת עידן חדש בתחום הדרמו קוסמוצבטיקה. פעילות הסדרה משפיעה על המיקרוביום, המחסום האפידרמלי, האפידרמיס ושכבת הדרמיס בעבודה סינרגתית
הסדרה עברה בדיקות קליניות ודרמטולוגיות במעבדותHEMILTON באירופה בהן נבדקו עומק הקמטים ,רמות הלחות ומוצקות העור
תכשירי הסדרה הפעילים מטפלים בפוטו אייג'ינג ובסימני הזדקנות כרונולוגית
21 מרכיבים פעילים מרכיבים את הקומפלקס הייחודיP.C.M™
הקומפלקס הייחודי למעבדות GIGI נרשם לאחר שעבר בדיקות דרמטולוגיות
מבנה הקומפלקס הייחודי משלב פפטידים, סרמידים, מרכיבים ביו-טכנולוגים וקומפלקס מהדור החדש, במגוון מרקמים אשר תורמים לבניית מעטפת הידרוליפידית

סגור